ตั้งรหัสผ่านสำหรับระบบวงจรปิดอย่างไรให้ปลอดภัย ?

หากจะพูดถึงเรื่องของ Password หรือรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงข้อมูลของระบบวงจรปิด หลายคนมักถามว่าจะตั้งอย่างไรให้ยากต่อการคาดเดา และง่ายต่อการจดจำ บทความนี้เรามีคำตอบมาให้คุณอีกเช่นเคย

ระบบวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด ip camera ที่สามารถดูออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น จำเป็นต้องมีรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึง แต่ภายใต้ความสะดวกนั้นก็แฝงไว้ด้วยความอันตราย หากนักแฮกเกอร์สามารถเดารหัสผ่านเข้ามาได้

ตัวอย่างรหัสผ่านที่สามารถคาดเดาได้ง่าย

 • ชื่อ นามสกุล หรือชื่อเล่น
 • วันเดือนปีเกิด
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เลขทะเบียนรถยนต์
 • เลขทะเบียนบ้าน
 • เลขบัตรประชาชน
 • ชื่อบุคคลใกล้ตัว หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ด้วย เช่น คนรัก พ่อแม่ ลูก เป็นต้น
 • รหัสที่เป็นรูปแบบ Pattern เช่น เลขตอง เลขเรียง อาทิ 111111111, 111222333 , 123456789 เป็นต้น

โดยรหัสข้างต้นนี้เป็นรหัสที่สร้างมาจากข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งง่ายต่อการที่นักเจาะระบบจะคาดเดา เพราะเป็นข้อมูลอันดับแรกๆ ที่ผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึง และใช้เวลาไม่นานในการล้วงเอารหัสผ่าน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการที่ผู้อื่นจะคาดเดาได้ง่าย เราควรเพิ่มความซับซ้อนในการตั้งรหัสผ่านเพื่อทำให้ยากต่อการคาดเดา โดยมีเทคนิคดังต่อไปนี้

การตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัย

การตั้งรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยนั้นนอกจากจะต้องตั้งรหัสให้มีความซับซ้อนแล้ว อย่าลืมว่าต้องเป็นรหัสที่เราจดจำได้ง่ายอีกด้วย รวมถึงอาจจะเป็นรหัสที่มีความเชื่อมโยงกับตัวเรา ดังตัวอย่างดังนี้

 • ควรสร้างรหัสผ่านให้มีความยาวอย่างน้อย 12 ตัวอักษรขึ้นไป โดยคละตัวอักษรสลับกันไปเพื่อทำให้ยากต่อการคาดเดา ไม่ว่าตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข หรืออักขระพิเศษ (ถ้าทำได้) เช่น f7E6e5l4G3o201D! เป็นต้น
 • ใช้คำภาษาไทยแต่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เช่น ใช้คำว่า “วาสนา” โดยเวลาพิมพ์ให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ “;klok” เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงใช้คำศัพท์จากพจนานุกรม ทั้งการใช้คำแบบเดี่ยว เช่น Sun หรือการนำหลายๆ คำมารวมกัน เช่น Sunlight เป็นต้น เนื่องมาจากผู้ไม่หวังดีจะสามารถใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมในการคาดเดารหัสผ่านจากฐานข้อมูลคำศัพท์ได้
 • หลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านในรูปแบบของ Pattern โดยมีการสำรวจพบว่า คนส่วนใหญ่มักนิยมตั้งรหัสผ่าน 3 รูปแบบหลักๆ ดังนี้

ตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว+ตัวพิมพ์เล็ก 5 ตัว + ตัวเลข 3 หลัก เช่น Sevent123
ตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว+ตัวพิมพ์เล็ก 6 ตัว + ตัวเลข 2 หลัก เช่น Seventh12
ตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว+ตัวพิมพ์เล็ก 3 ตัว + ตัวเลข 5 หลัก เช่น Seve12345

 • หลีกเลี่ยงการแทนตัวอักษรบางตัวด้วยตัวเลขที่คล้ายกัน ยกตัวอย่างเช่น การตั้งรหัสผ่านว่า T0wn จะเห็นได้ว่ามีการใช้เลข 0 (เลขศูนย์) แทนอักษรตัว 0 (ตัวโอ) หรือคำว่า Hor$e ที่มีการใช้ $ (สัญลักษณ์สกุลเงิน) แทนอักษรตัว s เป็นต้น ซึ่งการตั้งรหัสผ่านลักษณะนี้ ถึงแม้จะมีการผสมตัวอักษร แต่ก็ยังทำให้ง่ายต่อการคาดเดา
Posted in บทความความรู้.