คำถามที่เกิดขึ้นบ่อย (FAQ)

กล้องดับให้แก้ไขอย่างไร ?

  1. ตรวจเช็คสายสัญญาณภาพว่าหลุดหรือไม่หัวสายมีสนิมเกิดขึ้นหรือไม่
  2. ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟหลุดหรือไม่จ่ายไฟ
  3. ตรวจเช็คตัวกล้องว่ายังทำงานดีหรือไม่

กล้องดับทั้งหมดแก้ไขอย่างไร ?

ให้ตรวจเช็คเรื่องสายไฟที่ไปเลี้ยงกล้องว่าหลุดหรือไม่เป็นอันดับแรกเลยครับ หรือไม่ก็สายไฟที่ไปจ่ายให้กับตัวกล้องขาดหรือชำรุด


จะดูกล้องผ่านมือถือต้องทำอย่างไร ?

สำหรับท่านที่ต้องการดูผ่านออนไลน์อันดับแรกเลยให้เช็ค ว่าตัวเครื่องลองรับการดูผ่านออนไลน์หรือไม่ ถ้าเครื่องลองรับให้ติดต่อขออินเตอร์เนตและต่อสายแลนเข้าตัวเครื่องเปิดระบบ ออนไลน์ของตัวเครื่องให้เป็นระบบ DHCP เพื่อตรวจเช็คค่าไอพีก่อนหลังจากได้ให้แสกน โค๊ตของตัวเครื่องส่วนมากจะอยู่ในหัวข้อ P2P สำหรับ APP ที่ใช้ดูให้สอบถามจากเจ้าของค่ายสินค้าแต่ล่ะค่าย