OK-CVI3620TA

OK-cvi3620ta logo (Small)

กล้องรุ่น OK-CVI3620TA สินค้าตัวนี้สามารถใช้แทนกล้องรุ่นเก่าที่เป็นระบบอนาล็อกได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสายสัญญาณแต่อย่างใด ซึ่งในปัจจุบันนี้ตัวกล้องชนิดนี้แบบออกเป็น 3 ระบบคือระบบ CVI, AHD, TVI จึงทำให้ท่านใดใช้ระบบแบบใดต้องเลือกว่าเข้ากับเครื่องบันทึกภาพหรือไม่ แต่สินค้าของทางค่าย OKAMI ท่านไม่ต้องมาเลือกเพื่อให้เข้ากับตัวเครื่องบันทึกภาพแต่อย่างใด เพราะสินค้าของ OKAMI สามารถปรับได้ครบทั้ง 3 ระบบ

ดูสเปกสินค้า